Exemple-activitat

Exemple-activitat

Enocultura

17/ 04/ 2021

Hora:

10h30

A conseqüència de la devastadora plaga de la fil·loxera a les darreries del segle XIX, moltes vinyes van desaparèixer, posant fi a un període de bona comercialització del vi, proveint també la indústria local d'aiguardents i destil·lats. A Badalona va arribar el 1886 i va obligar als qui pogueren econòmicament, a partir de 1890, a plantar vinya nova amb ceps americans, immunes a la plaga (el badaloní Josep Ventura Gausachs fundà el Centre Vitícola i Forestal i presidí el Foment de l’Agricultura de Badalona fundat el 1884, entitat molt dinàmica en la introducció de millores en el camp). Paral·lelament, el dinamisme del procés industrialitzador i l’expansió de la gran àrea urbana barcelonina, van tenir relació directa en el decreixement del pes econòmic de l’activitat agrícola, cada vegada més especialitzada per ser rendible, minvant progressivament en el cas de la vinya. Els anys seixanta del segle XX, esdevingueren testimonials fins a perdre’s.

Lloc:
Entrada del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Preu:
10€ / persona
Inscriu-te

Activitats relacionades

Totes les activitats
No items found.

Activitats relacionades

Totes les activitats
No items found.
go  top